Predstavitev     Kontakt     Lokacija     Odpiralni čas

www.feBRUS.si

Domov Domov      Pošlji email info      Postavitev spletnih strani


feBRUS d.o.o.
Obrtna cona Logatec 26
si - 1370 Logatec

T 01 756 42 74
F 01 756 42 73
E kovac@februs.si


Vedno na zalogi

Armature in stremena

Železokrivnica

Naša prednost

Partnerske povezave

Galerija izdelkov

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
Nosilec dovoljenja za uporabo certifikata
FeBRUS d.o.o., Obrtna cona 26,
si - 1370 Logatec
odločitev št. 0811/07-1184
Ljubljana, 19.09.2007
slo. t. soglasje STS-07/054

Več informacij


CERTIFIKAT O SKLADNOSTI

REG2-0004-03-ZGPro-1184
Na podlagi 7. in 25. člena zakona o gradbenih proizvodih - ZGPro (Ur. list RS, št. 52/00)  ter slovenskega tehničnega soglasja STS-07/054, ki se nanaša na certificiranje rezane in krivljene armature je ugotovljeno, da za gredbene proizvode

Rezana in krivljena armatura


ki jih daje na trg

FeBRUS d.o.o., Logatec

proizvajalec izvaja kontrolo proizvodnje in nadaljne preskušanje vzorcev. Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju skladnosti, opisana v soglasju

STS-07/054

IZJAVA O SKLADNOSTI

Rezana in krivljena armatura v palicah in kolutih

Na podlagi 25. ćlena Zakona o gradbenih proizvodih in na podlagi STS-07/054,
spodaj podpisani v imenu proizvajalca

FeBRUS d.o.o.
Obrtna cona 26
1370 Logatec


IZJAVLJAM

na osnovi
CERTIFIKATA O SKLADNOSTI
številka: REG2-00004-03-ZGPro-1184

ki ga je izdal imenovani certifikacijski organ
da je proizvod

REZANA IN KRIVLJENA ARMATURA V PALICAH IN KOLUTIH

skladen z zahtevami slovenskega tehničnega soglasja
z oznako STS-07/054

19.09.2007

Vse pravice pridržane feBRUS d.o.o. © 2004 - 2019    |    Postavitev spletnih strani in gostovanje Prolog d.o.o., Logatec